Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów do żywienia dojelitowego i płynów infuzyjnych dla Caritas A W .

Termin składania ofert: 24.02.2014, godzina 09.00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Ośrodka Działalności Leczniczej.

Otwarcie ofert: 24.02.2014, godzina 10.00, gabinet Kierownika ODL.

Osoba do kontaktu: Bożena Rymer, tel. 513 148 285.

 

Do pobrania