Skrzydła 2015 – podsumowanie

W roku 2015 w ramach Programu Skrzydła Caritas AW udzieliła wsparcia 192 dzieciom. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 119 500,00.  Wydatkowane środki pozyskane były od indywidualnych darczyńców, firmy Karmar SA, dotacji z Caritas Polska i środków Caritas AW. W ramach pomocy stypendialnej zaspokojono dzieciom podstawowe potrzeby tj zakupiono odzież, obuwie, przybory szkolne, opłacano posiłki w szkole i wyżywienie w internacie. Dofinansowano dzieciom wyjazdy na zielone szkoły, kolonie i zimowiska oraz opłacono za kursy językowe, zajęcia sportowe i taneczne. Niektórym dzieciom zakupiono biurko i krzesło obrotowe oraz łózko. Wszystkie wydatki podyktowane były potrzebami dzieci i stworzeniem dla nich możliwości lepszego rozwoju i stworzenia warunków do rozwijania ich talentów i poprawy edukacji.
W II semestrze roku szkolnego 2015/2016 program skrzydła przydzielono dla 95 dzieci.

Skip to content