Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 00-322 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 62, ogłasza postępowanie w trybie rozeznania cenowego na dostawę materiałów opatrunkowych dla Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Termin składania ofert upływa dnia: 19.12.2014 r., godzina 10.00.

Miejsce składania ofert: SEKRETARIAT Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas A W .

Otwarcie ofert: 19.12.2014 r., o godzinie 10.30, GABINET Kierownika ODL.

Osoba do kontaktu: Bożena Rymer, tel. 513 14 82 85.

Pliki do pobrania: