Termomodernizacja budynków Caritas AW

„Termomodernizacja zespołu zabytkowych budynków Caritas Archidiecezji Warszawskiej znajdujących się przy Trakcie Królewskim w Warszawie”.

 Zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Zamówienie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 184/2021/Wn07/OA-tr-ku/D zawartej w dniu 24 marca 2021 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa  a Caritasem Archidiecezji Warszawskiej, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa,

w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Link do dokumentów zamówienia:

https://josephine.proebiz.com/pl/public-tenders/list?filter%5Bsearch%5D=&filter%5Bstate%5D=executed&filter%5Bcpv%5D=&filter%5Bnuts%5D=167&filter%5Bsubmit%5D=

Skip to content