PRZETARG Z DNIA 9.11.2012

Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas A.W. ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawe materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego dla ZZOZ Caritas A.W.
Termin składania ofert upływa dnia 22 .11 .2012r. godz. 9.00
Miejscem składania ofert jest biuro ZZOZ Caritas A.W. Ul. Krakowskie Przedmieście 62 od 8.00 do 14.00
Otwarcie ofert dnia 22.11.2012r. godz. 9.30 Gabinet Kierownika ZNZOZ Caritas A.W.
Osoba upoważniona do kontaktu – Bożena Rymer, tel. 22 826 56 04 w. 328, kom. 513 148 285
e-mail: brymer@caritas.pl

Pliki do pobrania:

Skip to content