Przedstawiciel warszawskiej Caritas na konferencji „Walka z wykluczeniem społecznym osób starszych”

Wicedyrektor warszawskiej Caritas, p. Barbara Czarnocka, uczestniczyła w dniach 27-28 września w międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach obchodów Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, proklamowanego uchwałą Parlamentu i Rady Unii Europejskiej. Organizatorem obchodów Roku w Polsce jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na konferencji omówiono zadania polityki społecznej w kontekście zagrożenia wykluczeniem osób starszych oraz zaprezentowano szerokie mierniki społeczne wykluczenia rozumianego nie tylko jako brak środków do życia, ale także jako brak dostępu do usług publicznych, internetu, bankowości, ochrony zdrowia, transportu zbiorowego, aktywizacji zawodowej, dóbr kultury itp. Przeprowadzono analizę sytuacji osób starszych w Polsce oraz przedstawiono przykłady działań wobec tej grupy w różnych krajach europejskich, w szczególności w Austrii, Hiszpanii i Niemczech. Konferencję zakończył występ Rembertowskiej Akademii Seniorów.

Skip to content