Poważne ograniczenie kontraktu z NFZ dla hospicjum domowego

Z przykrością informujemy, że kontrakt dotyczący prowadzenia hospicjum domowego, który Caritas AW podpisała w grudniu z Narodowym Funduszem Zdrowia spowoduje istotne ograniczenie świadczeń w roku 2012. Zamiast dotychczasowych 96 pacjentów miesięcznie NFZ będzie finansować w przypadku Caritas AW jedynie 60 pacjentów. Oznacza to konieczność ograniczenia nowych przyjęć oraz redukcję personelu. Konsekwencją będzie dłuższy czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta.
NFZ nie wziął niestety podczas negocjacji we właściwym stopniu pod uwagę długoletniego doświadczenia Caritas AW w zakresie domowej opieki hospicyjnej, dużych zasobów sprzętu wypożyczanego pacjentom nieodpłatnie, świetnych możliwości logistycznych w postaci pokaźnego parku samochodowego, obecności w zespole 4 specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej, jak również certyfikatu jakości ISO 9001:2008 dla świadczonych usług. Zastosowano raczej zasadę  równości podmiotów opartej na spełnieniu minimalnych wymogów przez innych oferentów.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyrozumiałość. Sytuacja ta jest dla nas równie trudna jak dla potencjalnych pacjentów i ich rodzin. Nasze możliwości działania zostały w poważnym stopniu ograniczone mimo wszelkich zasobów kadrowych i sprzętowych pozostających w naszej dyspozycji.

Skip to content