17 stycznia członkowie zespołów parafialnych przybyli licznie na spotkanie opłatkowe w Caritas Archidiecezji Waszawskiej. Rozpoczęło się ono mszą św. w kaplicy „Res Sacra Miser”. Po mszy  z krótkim programem artystycznym wystąpiły przed gośćmi dzieci ze świetlicy przy ul. Gorlickiej pod kierunkiem p. Marcina Flaka. Po omówieniu aktualnych spraw był czas na złożenie sobie życzeń świątecznych i poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział 170 osób z 67 zespołów.

Ważniejsze ustalenia:

Termin składania sprawozdań z działalności PZC za rok 2011 – do 15 lutego 2012 (formularz sprawozdania do pobrania poniżej).
Termin składania sprawozdań  z rozdziału żywności PEAD za rok 2011 –  do 15 marca 2012.
Zapisy na rekolekcje wielkopostne w dniach 24-26 lutego 2012 w  Konstancinie – do 31 stycznia pod telefonem 22/828-18-15,   lub mailowo: warszawa@caritas.pl).
Świece wielkanocne będą dostępne w magazynie przy ul. Kolejowej 8/10 od  21 lutego 2012 (magazyn czynny we wtorki i czwartki w  godz. 8.30 do 15.00).