#POMOC DLA SENIORA

#Pomoc dla Seniora to nowa forma pomocy Caritas AW w odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem.
Caritas AW może pomóc w zaopatrzeniu seniorów w miejscu zamieszkania w żywność, środki higieniczne i ochronne lub zakup leków.
Pomoc skierowana jest do seniorów, osób samotnych i potrzebujących wsparcia.
Co zrobić aby uzyskać pomoc:

  1. zgłosić się telefonicznie do przedstawiciela Parafialnego zespołu Caritas lub do kancelarii w swojej parafii. W zgłoszeniu proszę podać listę potrzebnych artykułów oraz adres i telefon.
  2. w przypadku trudności proszę o kontakt z koordynatorem pomocy.
  3. zgłoszenie będzie realizowane w możliwie najkrótszym terminie.

Koordynatorem pomocy jest p. Aniela Kamińska, akaminska@caritasaw.pl, tel.  660 776 141 w godz. 10.00-18.00.

Caritas Polska przekazała Caritas Archidiecezji Warszawskiej 25.000 zł  na pomoc seniorom i bezdomnym w trakcie trwania epidemii koronawirusa w ramach akcji #PomocDlaSeniora. Serdecznie dziękujemy w imieniu beneficjentów.

Więcej o programie
#PDS_fb_1920x1080

Skip to content