Darczyńcy

Działalność Hospicjum Stacjonarnego oraz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wspierana jest przez Darczyńców indywidualnych, przez organizacje, firmy i inne zakłady.
Nadal zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na prace remontowe, modernizacyjne oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, wyposażenie sal chorych, gabinetów medycznych i administracyjnych, zakup komputerów i oprogramowania, założenia systemu przeciw pożarowego i  inną działalność statutową.
Zakład posiada własną kuchnię i pralnię, w których również trzeba przeprowadzić remont, na który pozyskujemy środki finansowe. Remont ten zamierzamy przeprowadzić do 2010 roku.
W chwili obecnej po remoncie jest Hospicjum i jeden oddział ZOL, natomiast trwa remont dwóch oddziałów usytuowanych na dwóch różnych kondygnacjach. Na remont pozyskaliśmy środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% kosztów a pozostałe 25% są to koszty własne.
Obecnie pozyskujemy środki finansowe na wyposażenie tych oddziałów oraz remont parteru tj. jadalni, kuchni, pokoju psychologa i terapeuty zajęciowego, gabinetu rehabilitacyjnego, pomieszczeń administracyjnych oraz remont pralni, który należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Darowizny można wpłacać na konto:
11 1240 1066 1111 0000 0006 0961      PEKAO S.A.
Za każdą otrzymaną pomoc Wszystkim Darczyńcom Serdecznie dziękujemy.

Skip to content