Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

UWAGA. Projekt zakończony. Od maja 2018 przy Caritas AW działa Centrum Pomocy Migrantom prowadzone przez Caritas Polska.
http://migranci-mazowsze.caritas.pl
 
ARCHIWUM
W kwietniu 2016 roku w Caritas Archidiecezji Warszawskiej otwarte zostało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jego działalność była realizowana w ramach projektu „Nowy Dom Polska”, którego celem było kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerami projektu były Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Polska. Warszawskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dołączyło do pięciu już istniejących centrów, znajdujących się w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu i Zielonej Górze.
Celem działań realizowanych  w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe. Grupą docelową projektu są osoby oczekujące na decyzję w procedurze o nadanie statusu uchodźcy oraz osoby przebywające w Polsce legalnie na podstawie wiz, różnych form ochrony lub pobytu czasowego i stałego.
W ramach projektu, w zależności od indywidualnej sytuacji, beneficjenci mogą otrzymać pomoc materialną w zakupie żywności i środków chemicznych, dofinansowanie do wynajmu mieszkań i opłat do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych oraz zakupie podręczników i wyprawek szkolnych.
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska znajduje się w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa

  AKTUALNOŚCI

Skip to content