Darczyńcy

Darczyńcy Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20, 35).
Dla chrześcijanina wszyscy ludzie są braćmi i dlatego jesteśmy zaproszeni do wzajemnej troski o siebie, do miłości i niesienia pomocy. To, co czynimy dla siebie umiera wraz z nami. Co czynimy dla innych pozostaje i jest nieśmiertelne. Pomoc i służba potrzebującym dają satysfakcję, nadają naszemu życiu głęboki sens.
Dzięki darczyńcom Caritas A.W. zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym i ubogim, poprzez:

  • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
  • wypoczynek letni dla dzieci z biednych rodzin, a także z Polonii białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i rumuńskiej,
  • wsparcie finansowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych,
  • towarzyszenie w chorobie i godnej starości,
  • pokonywanie niepełnosprawności,
  • rozwiązywanie problemów życiowych osób bezdomnych,
  • promocję zawodową dziewcząt z terenów popegeerowskich,
  • wsparcie finansowe i rzeczowe osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Możesz pomagać i wspierać nasze działania statutowe na kilka sposobów: 
 

  • przekazując darowizny pieniężne i rzeczowe
  • przekazując 1% podatku
  • pracując jako wolontariusz na rzecz podopiecznych w naszych placówkach

Każdy darczyńca to szansa na lepsze życie dla naszych podopiecznych. Nie muszą to być znaczne kwoty ani wiele godzin pracy. Liczy się Twoje zaangażowanie i chęć pomocy. Ważne, że jesteśmy razem i że nasze dary są pomnażane. Sami nie bylibyśmy w stanie pomagać tak skutecznie.
Możesz wpłacić dowolną kwotę jednorazowo lub, co miesiąc bezpośrednio na konto:
NUMER NASZEGO KONTA: PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
KRS: 0000225750
Dla Ofiarodawców z zagranicy:
SWIFT: BIGBPLPWXXX IBAN: PL10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
Wszystkim naszym darczyńcom, serdecznie dziękujemy za ofiarność i życzliwość, która pozwala nam dawać radość i nadzieję innym.

Skip to content