Noworoczne spotkanie z darczyńcami Caritas AW

Dnia 22 stycznia 2018 r. w Domu Arcybiskupów  Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19 odbyło się spotkanie noworoczne darczyńców i przedstawicieli Caritas AW. Kardynał Kazimierz Nycz wyraził wdzięczność i serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym za wsparcie materialne przekazane dla Caritas AW, a za jej pośrednictwem dla 1000 osób potrzebujących.
W Caritas AW codziennie leczonych jest 300 pacjentów przewlekle chorych, blisko 300 osób bezdomnych otrzymuje wsparcie w schroniskach, ponad 200 osób korzysta z jadłodajni. 1000 dzieci wyjeżdża na kolonie letnie, ferie zimowe, rozwija talenty w programie „Skrzydła”  i korzysta na bieżąco z zajęć w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez naszą Caritas.
Tak wielka skala pomocy dla chorych, bezdomnych, dzieci i ich rodzin, osób samotnych i seniorów realizowana codziennie przez Caritas AW możliwa jest dzięki hojności i życzliwości około 200 darczyńców.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie i wyrażamy nadzieję, że wspólne działania staną się jeszcze bardziej czytelnym znakiem miłosierdzia
dla naszych beneficjentów.

Skip to content