Miasto Miłosierdzia

W sobotę, 31 maja 2008 r., z inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II odbył się w Warszawie festiwal dobroczynności i filantropii o nazwie „Miasto Miłosierdzia”. Na Placu Teatralnym, ponad 70 organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko pojętą działalnością społeczną prezentowało swój dorobek, dzieliło się doświadczeniami, dyskutowało o obecnej kondycji i perspektywach rozwoju instytucji i ruchów dobroczynnych. Można było także obejrzeć różnego rodzaju wystawy, pokazy i przedstawienia teatralne osób niepełnosprawnych, filmy, posłuchać muzyki, zjeść pyszne pierogi serwowane przez Caritas AW, wziąć udział w warsztatach, konkursach, szkoleniach, grach i zabawach, uzyskać poradę u psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, specjalisty od dyslekcji, od chorób Parkinsona.
Na początku imprezy odtworzono homilię Jana Pawła II wygłoszoną na placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 roku, podczas której zostały wypowiedziane znamienne i prorocze słowa ”Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi ! Tej ziemi!. Przypomniano też słowa z encykliki „Dives in misericordia”, w której Papież wzywał o „wyobraźnię miłosierdzia” w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie „świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr”.
Potem Chór Centrum Myśli Jana Pawła II zaśpiewał Veni Sancte Spirtus Miłosza Bembinowa. Miało też miejsce symboliczne wypuszczenie w niebo gołębi i  ogromnej ilości niebieskich i żółtych balonów. Imprezę „Miasto Miłosierdzia” zaszczycił swoja obecnością Prymas Polski Józef Glemp oraz Metropolita Warszawski abp. Kazimierz Nycz.
Wśród organizacji biorących udział w tworzeniu przestrzeni „Miasta Miłosierdzia” była także Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Ks. dyrektor Z. Zembrzuski przedstawił zakres działalności Caritas AW, wyszczególniając: – niesienie pomocy osobom nieuleczalnie chorym w hospicjum stacjonarnym i domowym, – osobom starszym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i koordynowanie pomocy ludziom potrzebującym w parafiach. Drugim ważnym kierunkiem to pomoc ok. 300 bezdomnym, którzy otrzymują mieszkanie (w noclegowni, i dwóch schroniskach oraz w mieszkaniach chronionych), jedzenie i wiele innych form wsparcia, które dają szansę na zmianę dotychczasowego stylu życia, na usamodzielnienie się, na wyście z bezdomności. O formach tej pomocy opowiedział koordynator ds. bezdomności p. Krzysztof Cholewiński przy wsparciu p. Janusza Woźnicy-kierownika schroniska „Przystań” i p. Joanny Kaup-Markiewicz – pracownika socjalnego.
Formy pomocy dzieciom w 5 świetlicach socjoterapeutycznych przedstawiła p. Alicja Łakomska – kierownik świetlicy przy ul. Sokołowskiej. Dzieci spędzają w świetlicach ok. 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, gdzie wychowawcy, psycholog reedukator i wolontariusze obejmują opieką ok. 150 dzieci w wieku od 7 do 15 lat, gdzie przewidziany jest czas na: odrabianie lekcji, posiłek, zajęcia grupowe, rozmowy indywidualne, konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz na zabawę. Ponadto dzieci chodzą do kina, na basen, zapraszane są różnego rodzaju imprezy i co roku wyjeżdżają na kolonie letnie.
Pani Agata Staroń, kierownik Bursy Promocji Zawodowej, poinformowała, że Caritas AW od 2001 roku stworzyła szansę zatrudnienia w Warszawie przeszło 700 dziewczętom w wieku 18- 25 lat, z terenów popegeerowskich, gdzie występuje bardzo wysokie bezrobocie. Mają zapewnione mieszkanie i jedzenie przez 6 miesięcy. Caritas AW organizuje dla nich szkolenia, warsztaty tematyczne oraz przedstawia im oferty pracy. Trochę czasu spędzają także na zabawie, grają i śpiewają. Dowodem na to, był ich udany występ, podczas prezentacji Caritasu AW.
Na koniec prezentacji ks. Z. Zembrzuski podziękował sponsorom, wolontariuszom, wszystkim którzy w różny sposób troszczą się i pomagają ludziom potrzebującym i  zaprosił do 3 namiotów, gdzie można było otrzymać foldery ze szczegółowymi informacjami o działalności Caritas AW. W drugim namiocie, dzieci ze świetlicy przy ul. Sokołowskiej chwaliły się swoim dorobkiem artystycznym oraz obsługiwały loterię fantową. Przy trzecim namiocie można było zjeść smakowite pierogi ruskie i  ze szpinakiem, posilić się chłodnikiem oraz wypić sok z marchwi. A to tylko namiastka pysznych potraw, jakie można zjeść codziennie w dwóch restauracyjkach „Ciepłe Kluchy” i  „Pierogarnia u Mnicha”, które prowadzi Caritas AW przy ul. Bednarskiej. Nad przygotowaniem całej prezentacji Caritas AW (folderów, namiotów, występu na scenie) czuwał ks. Michał Wilski.
Impreza zakończyła się czuwaniem modlitewnym o godz. 22:00.

Skip to content