Konwersatorium na temat „Czym we współczesnym świecie jest jałmużna”

Dnia 18 lutego na warszawskim Ursynowie w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin odbyło się konwersatorium na temat „Czym we współczesnym świecie jest jałmużna”. W dyskusji wzięli udział s. Małgorzata Chmielewska z Fundacji Chleb Życia, p. Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej, ks. Mirosław Jaworski z Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Spotkanie prowadził ks. Adam Zelga, proboszcz miejscowej parafii.
Siostra Małgorzata nie negując wartości jałmużny stwierdziła, że ważniejsze jest umożliwienie pracy człowiekowi biednemu. Zwróciła uwagę na niewłaściwą pomoc socjalną w jednym z regionów Belgii, gdzie polityka socjalistów doprowadziła do dziedziczenia biedy i zaniku własnej aktywności.
Pani Janina Ochojska mówiła o niewłaściwie udzielanej pomocy w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Właściwej formie pomocy winna towarzyszyć współpraca z obdarowanymi i stymulowanie ich aktywności.
Ks. Mirosław Jaworski położył główny akcent na duchowy i indywidualny wymiar jałmużny „Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu.” Tb 12,9. Jałmużna może być formą wewnętrznego nawrócenia stwierdził prelegent.

Skip to content