Dzień Ludzi Bezdomnych

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. Caritas AW niesie różnego rodzaju pomoc osobom w kryzysie bezdomności każdego dnia!
Oto 10 inicjatyw/placówek/projektów warszawskiej Caritas:
– Dwa schroniska dla kobiet i mężczyzn, w których osoby bezdomne przebywają całodobowo (650 rocznie), otrzymują trzy posiłki dziennie, wsparcie psychologiczne, socjalne, prawne i terapeutyczne.
– Dwie jadłodajnie dostępne dla bezdomnych mieszkających na terenie Warszawy i Grójca wydają 160 000 posiłków rocznie.
– Magazyn ośrodka „Tylko” każdego roku wydaje 6000 kompletów czystej odzieży.
– W Łaźni każdego roku odbywa się ok. 20 000 kąpieli oraz 500 zabiegów higienicznych (dezynsekcja).
– Ambulans z serca Karetka dla bezdomnych – wolontariusze niosą pomoc medyczną osobom mieszkającym w pustostanach i innych miejscach niemieszkalnych,  działają z finansowym i organizacyjnym wsparciem Caritas AW. Ambulans w ostatnich 12 miesięcach wykonał 105 patroli, wolontariusze spędzili na ulicy 312 godzin i pomogli 355 osobom (niektórym wielokrotnie).
– Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” zatrudnia pracowników wywodzących się z różnych grup wykluczenia społecznego (aktualnie 18 osób): również osoby bezdomne, po przebytych terapiach w ośrodkach leczenia uzależnień i niepełnosprawne. Cztery osoby w ostatnich latach wyszły z bezdomności. Spółdzielnia każdego miesiąca przygotowuje ok. 15.000 ciepłych posiłków dla podopiecznych OPS WOLA i OPS URSUS oraz Warszawskiego Centrum Integracji oraz 950 dietetycznych posiłków dla seniorów.
– Mieszkania treningowe – program dla osób wychodzących z bezdomności wspomagający ich samodzielność. Pobyt w mieszkaniach treningowych przy wsparciu specjalistów umożliwia zdobywanie doświadczenia i doskonalenie umiejętności niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym w warunkach zbliżonych do samodzielności. Caritas AW prowadzi 9 mieszkań treningowych, w których aktualnie przebywają 32 osoby.
– „Równi na starcie” – pionierski program aktywizacji zawodowej dla osób wychodzących z bezdomności oferujący kursy oraz pomoc Asystentów osób w kryzysie bezdomności.
– „Towarzysz podróży” – międzynarodowy program badawczy, który ma na celu stworzenie modelu szkoleniowego i wykształcenie zgodnie z nim osób, które same mając doświadczenie bezdomności, podejmą się pełnienia roli pomostu i swoistego towarzysza-przewodnika w stosunku osób aktualnie wykluczonych i odizolowanych od ludzi i należnych im świadczeń.
– „Warszawski Streetworking i Poradnictwo – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności” – działanie we współpracy z warszawskimi organizacjami: Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Monar. W ramach programu 35 streetworkerów/ek każdego dnia pracuje na warszawskich ulicach z osobami w kryzysie bezdomności.

Skip to content