Dobiega końca projekt Bursy Promocji Zawodowej

Z upływającym rokiem 2009 dobiega końca projekt Bursy Promocji Zawodowej dla dziewcząt ze środowisk wiejskich, który Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi we współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych. Z tej okazji 3 grudnia 2009 r. w pomieszczeniach Bursy odbyło się spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli przedstawiciele Agencji – wiceprezes Jarosław Lenkiewicz i zastępca dyrektora Zespołu Organizacyjnego Karol Gębka, obecna dyrekcja Caritas warszawskiej – ks. Zbigniew Zembrzuski i Barbara Czarnocka oraz pomysłodawca projektu – poprzedni dyrektor Caritas archidiecezji, ks. Mirosław Jaworski. Przez osiem lat trwania projektu przez bursę „Przystań na Skarpie” przewinęło się ponad 1000 uczestniczek. Cykl przysposobienia do usamodzielnienia w Warszawie ukończyło 621 dziewcząt, z czego 581 rzeczywiście „zakotwiczyło się” w stolicy.
Na zdjęciach:
1. Uczestnicy spotkania wraz z personelem i byłymi uczestniczkami projektu.
2. Dyrektor ks Z. Zembrzuski w rozmowie z wiceprezesem ANR, Jarosławem Lenkiewiczem.

Skip to content