Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje pracowników

Caritas Archidiecezji Warszawskiej poszukuje pracowników na następujące
stanowiska:
1. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Wymogi:
– wykształcenie wyższe (ew. studia podyplomowe) w kierunku odpowiadającym
specyfice pracy w ŚDS
(psychologia, pedagogika, rehabilitacja, praca socjalna itp);
– trzyletni staż pracy na stanowiskach związanych z pomocą społeczną;
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
2.Instruktor terapii zajęciowej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie.
Wymogi:
– kwalifikacje zawodowe instruktora terapii zajęciowej;
– doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt na numer telefonu 602 698 054

Skip to content