Ateny 7-11.5.2018

Mini-seminarium w Atenach odbywało się na zaproszenie partnerskiej organizacji greckiej, której nazwa brzmi w tłumaczeniu Towarzystwo Psychiatrii Społecznej i Zdrowia Psychicznego. Towarzystwo prowadzi praktyczną i naukową działalność na polu zdrowia psychicznego prowadząc między innymi: mobilne zespoły psychiatryczne, mieszkania chronione, domy dziennego pobytu, spółdzielnię socjalną. Praca dotyczy diagnozowania, zapobiegania i leczenia problemów zdrowia psychicznego z naciskiem na obecność w lokalnym środowisku i docieranie do grup najbardziej zaniedbanych. W ostatnich latach Grecja, a w szczególności Ateny, zostały dotknięte niespotykanych rozmiarów kryzysem migracyjnym. Towarzystwo i cały system pomocowy Grecji stanęło wobec morza potrzeb ogromnej rzeszy przybyszów, w dużej części bezdomnych, bezradnych i straumatyzowanych.
Na zdjęciu poniżej przedstawicielki Towarzystwa zapoznają uczestników z sytuacją w sektorze pomocowym.
11
Program pobytu w Atenach, jak każde mini-seminarium, zakładał cykl wizyt studyjnych. Na zdjęciu poniżej wizyta w organizacji BABEL, która ze sztywnej, nie cieszącej się zainteresowaniem,  formuły  domu dziennego pobytu rozwinęła się w kierunku elastycznego środowiskowego centrum oferującego różnorodne formy wsparcia, przede wszystkim w trudnościach psychicznych, otwartego dla „tubylców” i migrantów, dorosłych i dzieci.
22
Na dwóch zdjęciach poniżej wizyta w organizacji PRAKSIS prowadzącej w Atenach w rejonie największego zagęszczenia migrantów „przychodnię pierwszej linii frontu” . Może tu przyjść każdy (a chętnych jest wielu) i otrzymać pomoc lekarską, pielęgniarską i doraźną pomoc socjalną.
33 44
Bezdomność i walka o przetrwanie są wszechobecne na ulicach miasta, które przyjęło dziesiątki tysięcy migrantów z odległych rejonów świata, bez znajomości języka  i znaczących zasobów materialnych.
55
66
Ciekawym punktem programu była poprowadzona przez byłego bezdomnego wycieczka po „ciemnej stronie Aten” – miejscach gromadzenia się ludzi najbardziej zrozpaczonych i bezradnych, będących często miejscami masowego używania narkotyków. Na zdjęciu odpoczynek po robiącej wrażenie trasie.
 77
 W  tle trwały prezentacje i dyskusje dotyczące kształtu przyszłych podręczników.
88

Skip to content