Dublin, Athlone 24-28.10.2017

Drugi zjazd odbył się w Irlandii na zaproszenie Midlands Simon Community. Midlands Simon Community troszczy się o zapewnienie godnego schronienia osobom bezdomnym w regionie Midlands w Irlandii. Są to często osoby chore, uzależnione, straumatyzowane. Midlands Simon Community ściśle współpracuje z organizacją Sophia z siedzibą w Dublinie, która również koncentruje się na tym zagadnieniu. Ciekawa specyfika Sophii polega na tym, że pozyskuje ona i wykorzystuje na cele mieszkaniowe dla bezdomnych nieużytkowane nieruchomości Kościoła Katolickiego. Również na działce w Dublinie mieszczącej siedzibę zakonu żeńskiego, z którego Sophia się wywodzi, powstały nowe budynki (jeden na zdjęciu poniżej) z przeznaczeniem na  supported housing (wspierane zamieszkanie).  Midlands Simon Community polega w swej działalności głównie na różnych formach najmu. Te realizowane na różne sposoby działania mają jeden cel – tworzenie i utrzymywanie przestrzeni mieszkalnych dla osób nie mających w innym wypadku szans na stabilny dach nad głową. Osobom tym zawsze oferowane jest niezbędne, dostosowane do indywidualnych potrzeb wsparcie, bez którego najczęściej szybko wróciliby na ulicę.
Na zdjęciu poniżej jeden z budynków wybudowany przez Sophię na własnej działce. W przestrzeniach mieszkalnych utworzonych w wyremontowanych i nowopowstałych budynkach na tej działce mieszka w sumie 95 osób. Ludzi tych wspiera personel wykwalifikowany w zakresie psychiatrii, uzależnień, niepełnosprawności i ochrony dzieci.
1 2
Na zdjęciu u góry s. Jean Quinn, założycielka Sophii, przedstawia uczestnikom mini-seminarium, cele i działania organizacji.
Niżej: dyrektor Midlands Simon Community, Tony O’Riordan, główny organizator mini-seminarium w Irlandii.
3
Na zdjęciu poniżej wizyta w studyjna w Peter McVery Trust – kolejnej organizacji oferującej w Dublinie „wspierane zamieszkanie” osobom zmarginalizowanym – głównie młodym i w większości uzależnionym od narkotyków.
4
Wsparcie w hostelu PMVT obejmuje: 1. pakiet powitalny; 2. edukację w zakresie umiejętności życiowych, 3. codzienny kontakt  zespołem opiekunów; 4. telefon zaufania czynny przez 365 dni w roku; 5. interwencję kryzysową; 6. pomoc w sferze uzależnienia; 7. kontakt z innymi podmiotami w sprawach dot. uzależnienia, zdrowia, finansów i prawa.
5
Drugim ośrodkiem odwiedzonym w ramach mini-seminarium było leżące w sercu Irlandii Athlone, gdzie wiele miejsc mieszkalnych dla osób bezdomnych utrzymuje Midlands Simon Community.
Jednym z nich jest EAS Service – hostel na 6 miejsc, w którym zazwyczaj przebywają osoby uzależnione i chore psychiatrycznie.
6
 
Każdy mieszkaniec dysponuje oddzielnym pokojem z łazienką a 5-osobowy personel pracuje w systemie 12-godzinnych zmian. Mieszkańcami są osoby w ciężkim stanie somatycznym i psychicznym, nie kwalifikujące się do zamieszkania wspieranego. Nadzór musi być ścisły i całodobowy. Nierzadkie są powroty na ulicę.  Imponuje troskliwość, z jaką tworzy się tym ludziom godne i zapewniające prywatność warunki zamieszkania.
7
Sli Nua Apartments w Athlone (zdjęcie niżej) to mieszkania wspierane dla dość trudnego klienta. W 6 pełnometrażowych mieszkaniach zamieszkuje 6 osób. Są to ludzie z historią uzależnień i problemów psychicznych, które jednak uzyskały pewną równowagę życiową i mogą wyjść poza doraźne schronienie typu schroniska. Mobilizuje się ich do utrzymywania higieny, robienia niezbędnych zakupów, radzenia sobie z uzależnieniem, edukuje. Sli Nua Apts nadzorowane są przez 1 pełnoetatowego pracownika. Mieszkańcy pokrywają część czynszu (ok. 10%). Resztę opłaca Midlands Simon Community. Mieszkańcy utrzymują się z zasiłków.
8
 
Oczywiście stałym tematem dyskusji w gronie partnerów projektu był kształt podręczników, które mają powstać na jego bazie.
9

Skip to content