Wolski Program Reintegracji Społecznej trwa

Pierwsza edycja Wolskiego Programu Reintegracji Społecznej zbliża się ku końcowi. Remonty dziesięciu mieszkań socjalnych na terenie Dzielnicy Wola, które rozpoczęły w listopadzie, są już na ukończeniu i następuje przejęcie lokali przez administrację. Jeszcze w tym roku dziesięciu szczęśliwców otrzyma klucze do mieszkań i tym samym będzie to dla nich prawdziwe wyjście z bezdomności.
Noclegownia „Przystań” rekomendowała do Programu 12 osób. W pierwszym etapie trzy osoby odpadły z przyczyn formalnych. Do następnego etapu przeszło dziewięć osób, z których cztery otrzymają mieszkania. Poza tym, na początku przyszłego roku dwóm naszym mieszkańcom przyznane zostaną mieszkania socjalne z puli Dzielnicy Wola.. Pozostałe sześć mieszkań rozdysponowane zostały pomiędzy trzy ośrodki zaangażowane w Program. Po dwa mieszkania dostaną kandydaci ze Stowarzyszenia „Otwartych Drzwi”, Pensjonatu Socjalnego „Święty Łazarz” i Ośrodka Charytatywnego „Tylko z Darów Miłosierdzia”.
W prace remontowe zaangażowani byli kandydaci do otrzymania mieszkań, a także pozostali mieszkańcy naszej Noclegowni. Mieli oni możliwość ukończenia praktycznego kursu dla pracowników remontowo – budowlanych zakończonego egzaminem i wydaniem certyfikatu uprawnień. Osoby pomagające przy remoncie, utrzymujące abstynencję i pracujące nad sobą mają dużą szansę na znalezienie się w grupie osób rekomendowanych do drugiej edycji Programu.

Skip to content