Spotkanie Szkolnych Kół warszawskiej Caritas

2 czerwca w siedzibie Caritas AW spotkali się opiekunowie i członkowie Szkolnych Kół Caritas archidiecezji. Spotkanie miało na celu podsumowanie pracy w roku szkolnym 2010/2011. Dodatkową okazję stanowił Dzień Dziecka. Po Mszy św. w intencji osób zaangażowanych w tę formę wolontariatu ks. dyrektor Zbigniew Zembrzuski zwrócił się do przybyłych ze słowami podziękowania i zachęty. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na lody.

Skip to content