Nowe samochody dla pielęgniarek w warszawskiej Caritas

Warszawska Caritas wymieniła część floty samochodowej. Na użytek mobilnej opieki pielęgniarskiej zakupiono siedem nowych samochodów „Fiat” 600. Będą nimi jeździły do pacjentów pielęgniarki Hospicjum Domowego w Błoniu. Część starszych pojazdów przekazano pielęgniarkom opieki długoterminowej. Ogółem na potrzeby pielęgniarskich wizyt domowych użytkowanych jest w warszawskiej Caritas 16 samochodów. Nowe pojazdy poświęcił 8 czerwca dyrektor Caritas AW, ks. Z. Zembrzuski.

Skip to content