Artykuły szkolne dla uczniów

W pierwszym tygodniu września Caritas Archidiecezji Warszawskiej wydała 250 kompletów podręczników dla uczniów szkoł podstawowych gimnazjów i szkół średnich. Wsparcie otrzymało około 100 rodzin z  terenu archidiecezji, które zwróciły się z prośbą o pomoc. Na zakup podręczników Caritas wydała ok. 55 000 zł pochodzących ze środków zebranych w ramach „1 procenta”. Poza podręcznikami niektóre dzieci zgodnie z życzeniem rodziców otrzymały plecaki i przybory szkolne. Caritas AW doposażyła także w  podręczniki i przybory szkolne 125 dzieci uczęszczających do prowadzonych przez nią świetlic. W akcję „Wyprawki 2012” zaangażowani byli wolontariusze  Parafialnych Zespołów Caritas, którzy dodatkowo pozyskali niezbędne wyposażnie uczniowskie dla potrzebujących w swoich parafiach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które wsparły akcję przekazując środki finansowe, podręczniki  i przybory szkolne. Dziękujemy również wolontariuszom i pracownikom Caritas AW, którzy pracowali przy przygotowaniu i wydawaniu wyprawek.

Skip to content