Caritas Archidiecezji Warszawskiej zatrudni Zastępcę Dyrektora do pracy w Ośrodku Działalności Leczniczej w  Caritas AW w Warszawie

  1. Oferowane stanowisko:  Zastępca dyrektora ODL
  2. Warunki zatrudnienia : wymiar 1 etatu

WYMAGANIA :

  • Wykształcenie wyższe – ekonomiczne lub prawnicze, niezbędne, uzupełniające w dziedzinie zarządzania
  • Udokumentowana praca na stanowisku kierowniczym – minimum 5 lat
  • Doświadczenie w zarządzaniu personelem, mile widziane w sektorze ochrony zdrowia,
  • Zdolności organizacyjne, umiejętności interpersonalne

OFERUJEMY:

  • Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę/umowa kontraktowa)
  • Pakiet medyczny ENEL-MED.;
  • Pakiet świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS,
  • Kartę Multi-Sport

Aplikacje prosimy składać drogą elektroniczną na adres: rektrutacja@caritasaw.pl

W temacie maila prosimy wpisać: Z-ca Dyrektora ODL

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 IV. 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji. Wiadomo mi, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania oraz, że moja zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.