Zakończenie Projektu – Raporty

31 marca zakończył się realizowany przez schroniska Caritas AW projekt „Bezdomność kończy się tutaj”, którego beneficjentami byli dawni i obecni  mieszkańcy tych placówek.  Projekt objął szeroką gamę przedsięwzięć monitorujących, wspierających i aktywizujących, z których skorzystało ponad 400 osób. Jego owocem jest między innymi raport socjologiczny autorstwa p. Justyny Klingemann pt. „Inkluzja społeczna osób bezdomnych” udostępniony  poniżej. Udostępniamy również raport realizatorów projektu pokazujący różnorodność podjętych działań.
[embeddoc url=”https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2016/05/ISOB_RAPORT_KONCOWY.pdf” download=”all” viewer=”google”]
[embeddoc url=”https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2016/05/RAPORT-REALIZATOROW.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Skip to content