Wolontariuszka Caritas AW nagrodzona medalem „In Servire Caritate”.

Przyznano nagrody Ubi Caritas
Laureaci i osoby wyróżnione są ludźmi różnych profesji i talentów – podkreślił ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska podczas 17. gali rozdania nagród Ubi Caritas, która odbyła się 29 września w Warszawie. Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo i Współpraca.
Gala Ubi Caritas to wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce: zarówno dla jej pracowników i wolontariuszy, jak i tych, którzy wspierają ją na różnych płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy.
Jest to uroczystość wręczenia nagród przyznawanych za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Poprzez uhonorowanie nagrodą Ubi Caritas – statuetką św. Faustyny – wspólnota Caritas chce wyrazić wdzięczność tym wszystkim, którzy dają szczególny świadectwo miłosierdzia lub włączają się w działalność Caritas i pomagają w codziennej służbie na rzecz ubogich i potrzebujących.
Przyznano także specjalne Medale Caritas Polska „In Servire Caritate”.  
Taki medal otrzymała Elżbieta Stojek nasza wolontariuszka IV Oddziału ZOL

Skip to content