WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia się Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne.

Polega on na zatrudnieniu, w charakterze wolontariuszy, osób skazanych . Wykonują oni podstawowe prace porządkowe na rzecz Ośrodka Działalności Leczniczej Caritas AW. Projekt obejmuje obecnie trzy osoby. „WHAT” realizowany jest we współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa-Służew i Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka.