Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z gminy Piaseczno

Caritas Archidiecezji Warszawskiej wspólnie z Parafią św. Anny w Piasecznie przystąpiła do realizacji projektu „Prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piaseczno.”
Do projektu ma przystąpić także Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie. Okres realizacji projektu obejmuje 10 miesięcy – od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia).
Celem projektu jest twórcze spędzanie czasu poprzez uczestnictwo w warsztatach artystycznych. Stworzy to dzieciom możliwość rozwoju ich zdolności i zainteresowań, wspaniałej zabawy, uchronienia ich przed uzależnieniami i innymi patologicznymi postawami, jak również przygotowania ich do startu w szkołach profilowanych – muzycznych, plastycznych czy teatralnych. Uczestnictwo w warsztatach artystycznych umożliwi także dzieciom zaprezentowanie się na forum lokalnym, a także „wypłynięcie na szersze wody”, bowiem zakładane są występy za granicą.
Struktura organizacyjna warsztatów artystycznych
Warsztaty muzyczne
Warsztaty Muzyczne przy parafii św. Anny w Piasecznie zainicjowane zostały z inspiracji księdza proboszcza Tadeusza Sowy w marcu 2002 roku. Obecnie prowadzone są lekcje muzyki w dwóch klasach fortepianu, dwóch klasach śpiewu solowego, klasie skrzypiec, gitary, fletu poprzecznego i prostego, a od tego roku szkolnego również w klasie trąbki, klarnetu oraz organów. Uczniowie uczęszczają na zajęcia kształcenia słuchu z zasadami muzyki, a także śpiewają w chórach: Cantus i Cantemus. W styczniu 2005 r. chór Cantus zajął III miejsce na Mazowieckim Festiwalu Bożonarodzeniowym – IV Betlejem u Avetek”, zaś chór Cantemus w maju tego roku uzyskał wyróżnienie na II Warszawskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Zostań z nami Panie”.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzone są zajęcia muzyczno-ruchowe, a dla starszych przygotowujących się do nauki gry na instrumencie – zajęcia umuzykalniające.
Na lekcje muzyki w roku szkolnym 2004/05 uczęszczało 82 uczniów z parafii i okolic. Swoje umiejętności prezentowały na koncertach odbywających w kościele i auli domu parafialnego.
Warsztaty teatralne
Pierwsze zajęcia odbyły się w styczniu 2002 r. Największy nacisk kładziono na szeroko rozumianą kulturę mowy i sceniczną świadomość widza. W 2004 r. utworzono dwie grupy wiekowe: dziewięcioosobową grupę dziecięcą i czteroosobową grupę Teatru Cóś. Przygotowano kilka przedstawień, m. inn. „Małego Księcia”, Jana Brzechwy: „Na straganie”, „Kwoka”, „Grzyby”, „Kłamczucha”, „Miś”. W najbliższym czasie będzie premiera przedstawienia na motywach „Ballad i romansów”. Na Boże Narodzenie będą jasełka, a od stycznia rozpoczną się prace nad Misterium Męki Pańskiej.
Warsztaty plastyczne
We wrześniu 2003 roku zainaugurowały swoją działalność także Warsztaty Plastyczne, prowadzone przez absolwentkę ASP w Warszawie i od razu zaczęły cieszyć się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Z końcem roku szkolnego 2003/04 jedna z uczestniczek z powodzeniem zdała egzaminy do Liceum Plastycznego.
Warsztaty taneczne
TEATR TAŃCA „SZANSA”
Warsztaty taneczne odbywają się od roku 2003.Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy wiekowe:
– Dzieci (do 50 osób)
– Młodzież – soliści (12 – 14 osób)
Młodzież występowała między innymi na Festiwalu Młodzieży Artystycznej i na wielu koncertach okolicznościowych w Parafii. Wydano trzy płyty koncertowe.

Skip to content