Dyrektor Zespołu Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Caritas Archidiecezji Warszawskiej zatrudni:

1. pielęgniarki odcinkowe – do pracy w Hospicjum Stacjonarnym i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Wymagane posiadanie doświadczenia w pracy w opiece paliatywnej i/lub z pacjentem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku.
Chętnie zatrudnimy na umowę o pracę lub umowę zlecenie.

2. rehabilitanta – na umowę o pracę lub zlecenie.
Wymagane wykształcenie wyższe lub pomaturalne i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z pacjentami przewlekle chorymi.

3. lekarza internistę lub anestezjologa – na umowę zlecenie.

Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Zakładu pod nr tel. 022/8265604 lub u Dyrektora Zakładu tel. kom. 0691/535753.