Warszawska Caritas podsumowała akcję kolonijną

Caritas Archidiecezji Warszawskiej była po raz dziewiąty organizatorem akcji kolonijnej dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych Caritas AW oraz pochodzących: z rodzin ubogich i wielodzietnych, ze środowisk zaniedbanych i zagrożonych marginalizacją, dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą, ze środowisk wiejskich – głównie z terenów popegeerowskich oraz z Polonii Rumuńskiej /48 osób/.
W dniach od 25 czerwca do 30 sierpnia 2005 roku zorganizowano siedemnaście: 14 i 16 – dniowych turnusów kolonijnych dla 1462 dzieci w następujących miejscowościach: Brok n/Bugiem – Ośrodki Kolonijno-Wypoczynkowe „Przymierze” oraz „Arka”, położone w Puszczy Białej o łącznej powierzchni 5 ha, które są własnością Caritas Archidiecezji Warszawskiej oraz Stegna Gdańska, Łącko, Murzasichle i Warzenko.
Kwalifikacja uczestników kolonii odbywała się poprzez parafialne zespoły Caritas, samorządy lokalne oraz szkoły.
Opiekę nad dziećmi sprawowała 140-osobowa wykwalifikowana i doświadczona kadra, przeszkolona w zakresie organizacji i bezpieczeństwa wypoczynku wakacyjnego: kierownicy z uprawnieniami „kierownika kolonijnego”, wychowawcy z uprawnieniami „wychowawcy kolonijnego” (nauczyciele, studenci, osoby duchowne, animatorzy grup młodzieżowych), instruktorzy sportu, muzyki, lektorzy języka angielskiego.
Podstawowym celem akcji kolonijnej był wypoczynek i poprawa fizycznej i duchowej kondycji dziecka dzięki aktywnemu spędzaniu czasu, dobremu wyżywieniu oraz odkrywaniu Boga i piękna przyrody.
Powyższe cele osiągane były poprzez:
– edukację ogólną i integrację: spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z leśniczym, policjantem),
– edukację historyczną: poszerzenie wiedzy na temat Polaków żyjących poza granicami kraju i tworzących środowiska zwane Polonią, poszerzenie światopoglądu dzieci na temat wspólnej tożsamości narodowej, rozbudzenie potrzeby łączności duchowej i kontaktu z kulturą Polski, jako krajem macierzystym,
– propagowanie idei tolerancji (uznanie cudzej odmienności, wierzeń, poglądów, zachowań, zwyczajów),
– nawiązanie i utrzymanie indywidualnych oraz grupowych kontaktów interpersonalnych,
– kreowanie pozytywnych wzorców zachowania,
– profilaktykę patologicznych zachowań.
Na każdym turnusie realizowany był program profilaktyczno-wychowawczy pt. „Bądź sobą”, którego celem było: uświadomienie dzieciom najczęstszych motywów wejścia w uzależnienia, określenie skutków uzależnień (bezpośrednich i odroczonych w czasie), znalezienie alternatywnych sposobów rozładowania napięć oraz zaspokajania swoich potrzeb innymi drogami niż używki.
Ponadto program kolonijny zawierał:
– aktywne metody edukacyjne /nauka języka angielskiego poprzez zabawę,
– zabawy grupowe m. innymi z wykorzystaniem chusty Klanza,
– spotkania wieczorne:(pogodne wieczorki, dyskoteki, bale przebierańców, ogniska z pieczeniem kiełbasek, festiwal piosenki religijnej),
– warsztaty wprowadzające w świat wartości pro – społecznych i duchowych,
– konkursy – m. in. na temat wiedzy religijnej, rzeźby z piasku, plastyczne, quizy, (praca w grupach i praca indywidualna),
– zajęcia rekreacyjne (gry zespołowe, zabawy terenowe, olimpiady sportowe, zajęcia teatralne, spotkania przy muzyce, kurs tańca),
– wycieczki mające na celu poznanie historii regionu, zwiedzanie zabytków kultury w szczególności Warszawy oraz: Międzyzdrojów, Sopotu, Gdańska, Gdyni, Mielna, Białowieży, Pułtuska, Zuzeli, Morskiego Oka, Czorsztyna, Dębna, Doliny Kościeliskiej, Krakowa, Doliny Chochołowskiej i wędrówki górskimi szlakami.
– pogadanki z zakresu profilaktyki zdrowia i higieny.
Jednym z ważnych elementów akcji kolonijnej było odpowiednie wyżywienie dzieci. Caritas AW zabiegała i dołożyła wszelkich starań, aby było ono smaczne, urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, zgodne z zapotrzebowaniem dzieci i o odpowiedniej wartości energetycznej. Dzienny jadłospis obejmował 4 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.
Każdy dzień pobytu na koloniach wypełniony był różnorodnymi zabawami w grupach i międzygrupowymi. Każdy kolonista otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.
Tegoroczna akcja wakacyjna była bezpieczna, przebiegała w radosnej i serdecznej atmosferze. Założone cele zostały w pełni zrealizowane.

Skip to content