2 czerwca br. na terenie Ośrodka „Tylko z Darów Miłosierdzia” – placówki Caritas Archidiecezji Warszawskiej – nastąpiło przekazanie darów zebranych przez członków PiS w ramach akcji „Dzień Dziecka z książką”.

Oficjalnego przekazania zabawek na ręce z-cy dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Mirosława Michalskiego dokonał prezes Warszawskiego Regionalnego Zarządu PiS – Wojciech Dąbrowski.

Przedstawiciele darczyńców wyrazili radość i nadzieję, że za sprawą ofiarowanych zabawek na wielu dziecięcych twarzach zagości uśmiech. Dary zostaną przekazane dzieciom uczęszczającym do świetlic w dzielnicy Wola oraz na kolonie organizowane przez warszawską Caritas.

Jest to kolejna inicjatywa Warszawskiego Zarządu PiS. Pierwsza miała miejsce w kwietniu br. i przebiegała pod hasłem: „Świąteczna Pisanka”.