Warszawa: spotkanie opłatkowe

9 stycznia w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej odbyło się spotkanie opłatkowe przewodniczących parafialnych zespołów Caritas.
Po mszy św. celebrowanej przez ks. dyr. Mirosława Jaworskiego omówione zostały bieżące sprawy, a szczególnie apel o wpłacenie 1% podatku na konto warszawskiej Caritas, który w myśl diecezjalnego regulaminu może wrócić do parafii z przeznaczeniem na cele charytatywne. Przypomniano również o zbliżającym się terminie składania sprawozdań z działalności PZC w 2006 r. i z rozdysponowania żywności. Podano także informacje o planowanych rekolekcjach w dniach 23-25 marca 2007 r.
Potem było łamanie się opłatkiem, składanie życzeń oraz poczęstunek (ciasto, owoce, słodycze i napoje) ofiarowany przez proboszcza parafii z Błędowa.

Skip to content