Warszawa: spotkanie opłatkowe dla pracowników Caritas

20 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla pracowników warszawskiej Caritas. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: ks. inf. Zdzisław Król, Anna Gręziak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jan Maciejewski – z-ca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz mec. Andrzej Rościszewski.
Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, którą poprowadził ks. Mirosław Jaworski, dyrektor Caritas. Życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim pracownikom i ich rodzinom, oprócz dyrekcji Caritas, złożyli także zaproszeni goście. Zgodnie z tradycją wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem, życząc sobie nawzajem zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Po złożeniu życzeń zgromadzeni zasiedli do wieczerzy wigiljnej, którą przygotował zespół kucharzy ZNZOZ.
Spotkanie odbyło się w siedzibie warszawskiej Caritas, przy Krakowskim Przedmieściu 62, w sali konferencyjnej, o której świąteczny wystrój zadbały mieszkanki bursy.

Skip to content