Warszawa: realizacja programu „Skrzydła”

Caritas Archidiecezji Warszawskiej od wrześniu 2005 r. realizuje program „Skrzydła”, czyli wspiera finansowo uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów pochodzących z biednych rodzin.
Od września 2005 r. do lipca 2007 r. na konto Caritas Archidiecezji Warszawskiej na cele programu wpłynęło 59 321, 34 zł. Caritas objęła pomocą finansową 32 dzieci. Jedno dziecko otrzymywało miesięcznie od 80 do 250 zł. W programie uczestniczyły 3 szkoły i 5 parafialnych zespołów Caritas.
Aktualnie Caritas ma na koncie 26 759,40 zł., które przeznaczy na pomoc dzieciom w roku szkolnym 2007/2008.
Zainteresowanych tą formą pomocy dzieciom zapraszamy po szczegółowe informacje do siedziby Caritas Archidiecezji Warszawskiej Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiecie 62. Osobą odpowiedzialną za program „Skrzydła” w Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest p. Aniela Kamińska tel. kom.:660 776 141. Druk deklaracji można pobrać na stronie www.skrzydła.pl
Program proponuje objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez zawarcie umowy lub deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.
W przypadku niemożności podpisania przez osobę lub firmę długotrwałej deklaracji lub umowy, istnieje możliwość udzielenia wsparcia finansowego poprzez jednorazową wpłatę na konto Caritas z dopiskiem: program „Skrzydła”.
Adres i numer konta: Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, PKO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961 z dopiskiem: PROGRAM „SKRZYDŁA”.

Skip to content