Warszawa: dzień wolontariusza w Ośrodku Charytatywnym „Tylko z Darów Miłosierdzia”

W Ośrodku Charytatywnym „Tylko z Darów Miłosierdzia” prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej uroczyście obchodzono Dzień Wolontariusza.
Ks. Mirosław Michalski z-ca dyrektora warszawskiej Caritas odprawił uroczystą mszę św., na której wierni związani z Ośrodkiem modlili się w intencji ludzi dobrej woli, dzięki których ciężkiej i bezinteresownej pracy placówka może nieść pomoc tak dużej liczbie potrzebujących.
W Ośrodku pracuje 40 wolontariuszy, wielu z nich od wielu lat pełni swą posługę, dla nich przygotowano odznaki wolontariatu, ufundowane przez Urząd Dzielnicy Warszawa Wola.

Skip to content