Wakacje w świetlicach socjoterapeutycznych

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie m.st Warszawy Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego dla 140 dzieci. W trakcie roku szkolnego placówki są czynne w godzinach 13-19. Dzieci biorą udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych z logopedą, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutą i psychologiem.  Organizowane są warsztaty kulinarne oraz wyjścia do różnych obiektów sportu i kultury w ramach organizacji czasu wolnego.

W okresie wakacji dzieci mogą wyjechać na kolonie organizowane przez naszą Caritas lub uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych w placówkach w ramach akcji  „Lato w mieście”.

Zgodnie z tradycją na zakończenie roku szkolnego zorganizowany został piknik a także wspólne wyjście kadry,  dzieci i wolontariuszy  z 5 placówek prowadzonych na Ursynowie, Woli i Ochocie na lody.  Była to okazja do wspólnego świętowania ale przede wszystkim czas na podziękowanie za udany rok szkolny.  Ksiądz dyrektor Sławomir Opaliński odprawił w Katedrze św. Jana mszę w intencji wszystkich uczestników modląc się także za bezpieczeństwo podczas wakacji.

Uwieńczeniem dziecięcej radości i wydarzeń związanych z zakończeniem roku szkolnego jest film nagrany przez panią Adriannę Oleksy. Serdecznie dziękujemy!

Skip to content