Szkolenie dla Parafialnych Zespołów Caritas

6 października odbyło się szkolenie dla członków Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Warszawsko-Praskiej poprowadzone przez dr Janinę Bielak ze Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „Libertas”.
W czasie szkolenia omówiono główne akty prawne dotyczące prowadzenia księgowości, cechy prawidłowego dowodu i zapisu księgowego (kwity KW i KP), tworzenia kont, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz zasady prowadzenia magazynu. W listopadzie odbędzie się druga tura szkolenia w formie warsztatów.

Skip to content