Punkt wydawania świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom mieści się przy schronisku Caritas AW „Przystań” ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa

(obok wjazdu na Cmentarz Wolski)

mapa_wolska

Caritas Archidiecezji Warszawskiej uprzejmie zaprasza od 13 listopada  do odbierania świec  Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w magazynie, który mieści się przy Schronisku „Przystań”, ul. Wolska 172 (przy cmentarzu wolskim).

Magazyn czynny:     

- wtorek w godz. 9-13,

- środa w godz. 12-17,

- czwartek w godz. 14-17.

Wpływy z rozprowadzania świec proszę przekazać w następujący sposób:

–  gotówką bezpośrednio w punkcie odbioru

–  przelewem na konto  Caritas Archidiecezji Warszawskiej

nr.: 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726 z dopiskiem „świece wigilijne 2019,

   WZ nr ………..”,

–  w kasie biura Caritas AW ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa – od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Koordynator magazynu: Aniela Kamińska