poddOśrodek Działalności Leczniczej Caritas AW
ul. Powstańców 8A
05-870 Błonie

tel. 22 243 18 67

Agata Błądzińska
kierownik Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej

Więcej o Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej Domowej

Świadczenia zdrowotne z zakresu Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udzielane są w warunkach domowych, w miejscu zamieszkania pacjenta a przyjmowane,  rejestrowane i dokumentowane   w  siedzibie Ośrodka w Błoniu, ul. Powstańców 8A.

Ponadto w biurze Ośrodka, w godzinach dyżuru pielęgniarskiego można:
•    wypożyczyć sprzęt medyczny i drobny sprzęt rehabilitacyjny (tylko dla pacjentów PODD)

Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny wypożyczany jest za pobraniem kaucji zwrotnej. Z możliwości tej mogą skorzystać pacjenci aktualnie objęci opieką PODD.

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów zawieranych z  MOW NFZ. Świadczenia te udzielane są osobom uprawnionym (ubezpieczonym) nieodpłatnie.

Skargi i wnioski

Ośrodek podlega Dyrektorowi CDL Caritas AW, który przyjmuje skargi i  wnioski nt. działań prowadzonych przez Ośrodek:  tel. 22/6357404 w. 252 (9.00 – 16.00).

Bieżącą, merytoryczną pracą komórki PODD zarządza  Kierownik Agata Błądzińska,  tel. kom. 502178834.

Zgłoszenie pacjenta i dyżury w biurze Ośrodka

Zgłoszenia pacjenta do opieki można dokonać osobiście lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w biurze Ośrodka:

poniedziałek – godz. 12.00-16.00;
czwartek – godz. 15.00-19.00.
Telefon: 22 / 243 18 67.

Dokumenty przyjęciowe do pobrania:

SKIEROWANIE DO PODD

Dane pacjenta przy rejestracji

SKALA BARTHEL

zal-page-005 zal-page-006zal-page-007