Otwarcie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas AW

W kwietniu br. w Caritas Archidiecezji Warszawskiej otwarte zostało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Jego działalność jest realizowana w ramach projektu „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. Partnerami projektu są Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Caritas Polska. Warszawskie Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom dołącza do pięciu już istniejących centrów, znajdujących się w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Zgorzelcu i Zielonej Górze.
Celem działań realizowanych  w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe. Grupą docelową projektu są osoby oczekujące na decyzję w procedurze o nadanie statusu uchodźcy oraz osoby przebywające w Polsce legalnie na podstawie wiz, różnych form ochrony lub pobytu czasowego i stałego.
W ramach projektu, w zależności od indywidualnej sytuacji, beneficjenci mogą otrzymać pomoc materialną w zakupie żywności i środków chemicznych, dofinansowanie do wynajmu mieszkań
i opłat do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych oraz zakupie podręczników i wyprawek szkolnych.
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej znajduje się w siedzibie Caritas Archidiecezji Warszawskiej:
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa

tel. 660 424 014
Wejście od dziedzińca, klatka nr 1, lokal nr 8 (drugie piętro)
Przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.30 – 15.30.
 
Projekt „Nowy Dom Polska” jest realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi oraz Urzędem do Spraw Cudzoziemców. Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.
Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna Przystań”.

Skip to content