Kancelaria Sejmu: spotkanie nt. projektu „Nadzieja”

W ramach projektu Nadzieja Caritas Archidiecezji Warszawskiej, którego celem jest pomoc kobietom przymuszonym do prostytucji z inicjatywy Pani Minister Barbary Labudy odbyło się spotkanie w Kancelarii Sejmu. W spotkaniu oprócz Pani Minister wzięli udział oficerowie z Komendy Głównej, czołowe przedstawicielki La Strady oraz przedstawiciele Caritas AW. Celem i tematem spotkania było skoordynowanie wspólnych działań na tym polu.
Caritas AW wsparta pomocą Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich stworzyła całą strukturę pomocową dla kobiet, które padły ofiarą miedzynarodowych gangów i rodzimych sutenerów. Przygotowano ok. 20 lokali tzw. „Bezpieczna Przystań”, gdzie kobiety mogą znaleźć schronienie i profesjonalną pomoc.

Skip to content