II Mazowiecki Konkurs Papieski

Komunikat nr 2 Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z dnia 26 lutego 2009 r.
II stopień (rejonowy) Mazowieckiego Konkursu Papieskiego odbędzie się 4 marca 2009 r. (środa) o godz. 14.00. Test zostanie przeprowadzony w kilku szkołach, w następujących miastach:
Ostrołęka, Gimnazjum Klasyczne, 07-410 Ostrołęka, ul. Szwedzka 2
tel. (29) 7648944 – 15 uczniów (Gimn. Ostrów Mazowiecka – 3 osoby; Gimn. w Bogutach-Piankach – 4 osoby; Gimn. w Krasnem – 1 osoba; Gimn. Klasyczne w Ostrołęce – 7 osób)
Płock, Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości, 09-402 Płock,
ul. Padlewskiego 2 tel. (24) 3658681 – 8 uczniów (Gimn. w Dobrzykowie – 1 osoba; Gimn. w Gzach – 1 osoba; Gimn. w Sierpcu – 6 osób)
Siedlce, I Katolickie Liceum Ogólnokształcące, 08-110 Siedlce,
ul. Bpa I. Świrskiego 54 (25) 6321077 – 12 uczniów (Gimn. w Repkach – 1 osoba; Gimn. w Pruszynie – 1 osoba; Gimn. w Łosicach – 3 osoby; Gimn. w Białkach – 3 osoby; Gimn. w Woli Rębkowskiej – 4 osoby)
Warszawa, Gimnazjum nr 72, ul. Przybyszewskiego 45 (Bielany)
tel.(22) 834 06 73 – 86 uczniów (Gimn. Nr 1 w Sochaczewie – 3 osoby; Gimn. Nr. 5 w Radomiu – 1 osoba; Gimn. w Kampinopsie – 6 osób; Gimn. w Michałowicach – 3 osoby; Gimn. Nr 2 w Piasecznie – 1 osoba; Gimn. w
Nadarzynie – 1 osoba; Warszawa: Gimn. Nr 5 – 4 osoby; Gimn. Nr 7 – 1 osoba; Gimn. Nr 91 – 4 osoby; Gimn. Nr 112 – 29 osób; Gimn. Nr 132 – 4 osoby; Gimn. Nr 72 – 6 osób; Gimn. Nr 38 – 9 osób; Gimn. Nr 116 – 14 osób)
Warszawa, Gimnazjum nr 145, ul. Krasiczyńska 4/6 (Targówek),
tel. (22) 675 63 03 – 16 uczniów (Gimn. Nr 145 – 3 osoby; Gimn. Nr 126 – 5 osób; Gimn. w Trzciance – 1 osoba; Gimn. i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej – 2 osoby; Gimn. w Halinowie – 3 osoby; Gimn. w Sadownem – 2 osoby)
Uczniowie proszeni są o przybycie wraz z opiekunami na 30 min. przed rozpoczęciem testu. Każdy uczeń powinien posiadać legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Finaliści przyjeżdżają pod opieką Nauczycieli bądź Rodziców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w czasie trwania Konkursu.
Ubezpieczenie uczestników należy do szkół reprezentowanych przez uczestników poszczególnych etapów. Każda ze szkół uczestniczących w II stopniu Konkursu otrzyma drogą elektroniczną zawiadomienie o miejscu i godzinie eliminacji rejonowych.
Załącznik: wykaz szkół, w których uczniowie będą uczestniczyć w II stopniu rejonowym 4 III 2009 r. godz. 14.00 wraz z listą imienną uczniów zostanie zamieszczony na stronie Caritas AW: www.warszawa.caritas.pl (znak: II Mazowiecki Konkurs Papieski).
W teście II stopnia zostaną sprawdzone umiejętności rozumienia wybranych fragmentów tekstów papieskich. Zachęcamy uczniów do zapoznania się z wykładem Ks. Kardynała Stanisława Ryłki: Jan Paweł II – Wychowawca młodych (na stronie: www.dzielo.pl – wykład z dnia 11. X. 2008 r. wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim w ramach VIII Dnia Papieskiego).

Skip to content