Konferencja podsumowująca projekt partnerski

DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing

Warszawa, 9.5.2019

Konferencja skierowana jest do zainteresowanych innowacyjnymi formami pomocy osobom bezdomnym z problemem psychicznym oraz problematyką współpracy między służbami działającymi na ich rzecz. W trakcie konferencji będzie zaprezentowany podręcznik dobrych praktyk w pracy z osobami w kryzysie bezdomności z problemem psychicznym oraz curriculum stosownego szkolenia dla osób przychodzących im z pomocą.

Od ponad dwóch lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest partnerem w projekcie „DIGNITY & WELL-BEING : Exchange for changing” ” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+. Projekt ma na celu doskonalenie metod pracy na rzecz jednej z najbardziej zmarginalizowanych zbiorowości – osób bezdomnych z szeroko pojętymi obciążeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje pomagające na co dzień takim osobom w różnych krajach Europy. Partnerem wiodącym jest centralny szpital psychiatryczny w Lizbonie (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa). Ponadto w projekcie biorą udział: SMES-Europa (Bruksela) – europejska federacja organizacji działających w sferze pomocy osobom zmarginalizowanym (Bruksela); Istituto Andrea Devoto  – instytut badawczy zajmujący się promocją zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem marginalizacji (Florencja); Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias – organizacja pracująca na polu psychiatrii środowiskowej (Ateny); Projekt UDENFOR – streeworkerzy z ulic Kopenhagi; Parc Sanitari Sant Joan de Deu – organizacja promująca zdrowie psychiczne wśród osób bezdomnych w Barcelonie; Midlands Simon Community – organizacja zapewniająca mieszkania osobom bezdomnym w Irlandii oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która prowadzi schroniska i przestrzenie mieszkalne oraz streetworking medyczny w lewobrzeżnej Warszawie.

Projekt zjednoczył praktyków pomocy osobom bezdomnym z różnych zakątków krajów Europy stawiając im zadanie opracowania przystępnego podręcznika dobrych praktyk do pracy z obciążonymi psychicznie osobami bezdomnymi oraz konspektu szkolenia dla osób, które zajmują się takimi ludźmi. Chodzi o to, aby lepiej słyszeć ich głos, rozumieć potrzeby i proponować adekwatniejszą pomoc.

Efekty trwającej dwa lata wymiany doświadczeń zostaną zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się 9 maja 2019 w Warszawie. Zaproszeni zostaną profesjonaliści działalności pomocowej z zachodu i wschodu Europy. Zaproszeni zostaną przede wszystkim polscy goście, którzy na różnych polach mają do czynienia z ludźmi zmarginalizowanymi. Publiczna pomoc społeczna, służba zdrowia, miejskie zasoby mieszkaniowe, służby porządkowe, organizacje pozarządowe – wiele podmiotów działa lub może działać na rzecz najsłabszych, pozbawionych głosu i udziału w zasobach społeczeństwa. To działanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem dobrego wzajemnego kontaktu między tymi podmiotami, poznania się, zrozumienia, skoordynowania. Potrzebne jest kreatywne szukanie dróg dotarcia do ukrytego ludzkiego cierpienia i biedy. O tym wszystkim będzie mowa na konferencji – podczas prezentacji podręczników oraz w toku dyskusji w grupach warsztatowych.  Mamy nadzieję zetknąć ze sobą ludzi z czterech podstawowych przestrzeni pomocy – socjalnej, medycznej, mieszkaniowej i integracyjnej. Mamy nadzieję zetknąć ludzi z różnych zakątków naszego kontynentu i pokazać ciekawe, funkcjonujące już rozwiązania.  Mamy nadzieję, że to spotkanie wszystkich sobie przybliży i zaowocuje efektywniejszym zajęciem się ludźmi, którzy nas potrzebują. Konferencja będzie dwujęzyczna – polsko-angielska – z tłumaczeniem.

Patronat honorowy nad konferencją objęli już:

Rzecznik Praw Obywatelskich

oraz Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

PROGRAM