Pod tą nazwą, jak z filmu science-fiction, kryje się urządzenie, które daje ogromną szansę na poprawę jakości życia głęboko niepełnosprawnych pacjentów. Umożliwia ono bowiem skuteczniejszą diagnozę;  czy pacjent z uszkodzonym mózgiem widzi, słyszy, czy rozumie, co do niego mówią opiekunowie. Pozwala uzyskać odpowiedź na pytania: tak czy nie, a jeśli tak to co?

Zakup nowoczesnego systemu  Cybernetycznego Oka umożliwi komunikację i rehabilitację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki lub będących w innych, ciężkich stanach neurologicznych.
System ten znacznie poprawi komfort życia pacjentów, którzy, ze względu na stan zdrowia, nie są w stanie komunikować się werbalnie lub za pomocą gestów z otoczeniem. System śledzi ruch gałek ocznych co daje realną szansę na kontaktowanie się z chorym i sygnalizowanie przez niego swoich potrzeb. System Cybernetycznego Oka daje pacjentowi poczucie, że jest w stałym kontakcie z otoczeniem oraz umożliwia rehabilitację m. in. przez stymulację ośrodka mowy. System daje nadzieję, że tak jak bohater filmu „Motyl i skafander”, pacjenci mimo głębokiej niepełnosprawności będą mogli na nowo nawiązać kontakt ze światem.

Zapraszamy do włączenia się w zbiórkę funduszy na zakup Cybernetycznego Oka, które służyć będzie pacjentom Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas AW w Warszawie. Zapraszamy do skorzystania z systemu przelewów online na naszej stronie. W tytule przelewu prosimy wpisać „CyberOko”.

Dziękujemy!