Wiktoria urodziła się w szóstym miesiącu ciąży z niedomykalnością zastawki trójdzielnej i zastawki mitralnej, z wylewami I i II stopnia. W wieku 4 lat trafiła do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie orzeczono upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Szybko okazało się, że dziecko ma problem z koncentracją i nie dosłyszy. Mimo niełatwej sytuacji materialnej, rodzice podjęli walkę o przyszłość córki. Lata pracy i wyrzeczeń przyniosły efekty. Wciąż jednak Wiktoria na kłopoty ze słuchem – ten problem może rozwiązać system FM.

Wiktoria jest jedyną córką państwa Małgorzaty i Andrzeja Pukaluk. Ma trzech starszych braci. Jest reedukowana od 2011 roku – 3 razy w tygodniu oraz podczas zajęć w przedszkolu integracyjnym. Wika jest pod stałą opieką kardiologa i audiologa oraz neurologa. Praca z logopedą trwa od lat i jest kontynuowana w szkole. Wysiłek całej rodziny się opłacił – w 2015 roku w orzeczeniu nie ma już upośledzenie lekkiego, dziecko rozwija się normalnie. We wrześniu 2015 roku Wiktoria dostała pierwsze aparaty słuchowe i rozpoczęła współpracować z audiologiem. We wrześniu tego roku zacznie trening słuchu, a w październiku rozpocznie terapię z surdologopedą (logopeda pracujący z osobami niedosłyszącymi).

dscf6438

Wciąż jednak ma poważne kłopoty z koncentracją i przetwarzaniem – ten problem rozwiązać powinien system FM i dalsza wytężona praca. System FM to system wspomagający słyszenie. Rozumienie mowy zależy od prawidłowo funkcjonującej drogi słuchowej oraz bardzo wielu procesów zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym. Rozumienie mowy może być utrudnione z powodu zakłóceń akustycznych (hałas, pogłos), które nakładając się na wypowiedź utrudniają jej zrozumienie. Drugim problemem może być odległość między ustami mówiącego i uchem osoby słuchającej.

Aby wyeliminować te dwie przeszkody (hałas, odległość) i stworzyć dziecku niedosłyszącemu jak najlepsze warunki odbioru dźwięku, stosuje się system FM. Składa się on z mikrofonu, nadajnika i odbiornika. Osoba słysząca (rodzic, nauczyciel w klasie, logopeda) zaopatrzona jest w mikrofon i nadajnik. Odbiornik dołączony jest do aparatu słuchowego osoby niedosłyszącej. System pracuje na falach radiowych, niewrażliwych na zakłócenia akustyczne. Ułatwia też codzienny kontakt i porozumiewanie się rodziców z dzieckiem niedosłyszącym. Jest niezbędny w trakcie nauki w szkole.

Taki system jest właśnie potrzebny Wiktorii, by mogła tak wspaniale rozwijać się dalej, jednak jego koszt przerasta możliwości rodziców. Dlatego bardzo serdecznie prosimy Państwa o pomoc dla Wiktorii.

SERWIS POMAGAM