Co nowego w warszawskiej świetlicy KEN?

Wspomnienia powakacyjne, organizacja nowego roku; układanie planów całorocznych, kalendarium imprez, a także konieczne remonty i nawiązanie kontaktów z instytucjami wspomagającymi to główne jesienne zajęcia świetlicy KEN.
Dzieci z naszej świetlicy uczestniczyły w letnich wyjazdach kolonijnych, korzystając z oferty Biura Kolonijnego Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Popularnością cieszyły się szczególnie dwa miejsca: Stegna Gdańska oraz Brok – ośrodek naszej Caritas. Dzieci wróciły z kolonii pełne wrażeń i wspomnień na cały rok szkolny. Dały temu wyraz w swoich pracach plastycznych i opowieściach prezentowanych na forum grupy. Powiększyły również krąg przyjaciół oraz nawiązały satysfakcjonujące relacje z kadrą kolonii.
Początek roku szkolnego witamy jak zawsze z nową nadzieją. Bogata wyobraźnia podsuwa nam pomysły, które chcielibyśmy zrealizować w bieżącym roku. Chcemy, aby nasza świetlica była miejscem pełnym ciepła i życzliwości. Chcemy przeżywać z radością każdy dzień, uczyć się jak zmierzać do pełni, jak dojrzewać w serdecznych relacjach z innym traktując swoje przyszłe życie odpowiedzialnie. W tym roku pragniemy zwrócić szczególną uwagę na nasze zainteresowania i uzdolnienia. Dużą rolę będą pełniły różnego rodzaju warsztaty: muzyczne, plastyczne, taneczne, sportowe. Wierzymy, że aktywność i twórczość będzie naszym sprzymierzeńcem w zdrowym stylu życia, jaki świadomie wybieramy.
We wrześniu nastąpiła w naszej świetlicy wymiana instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, armatury sanitarnej oraz oświetlenia.
Wraz z Fundacją „Maraton” włączyliśmy się do projektu badawczego „Szybka Ocena i Reakcja”, który zajmuje się kwestią rozpowszechnienia wśród młodzieży ryzykownych zachowań sprzyjających nadużywaniu substancji psychoaktywnych i związanych z tym problemów. Celem ogólnym badań jest szybkie i relatywnie tanie oszacowanie wielkości problemów dotykających młodzież między 10 a 19 rokiem życia i sposobów reakcji na nie oraz sformułowanie stosownych postulatów uwzględniających możliwości lokalne.
Kadra naszej świetlicy wzięła udział w konferencji „Rola Szkolnego Programu Profilaktyki – programy rówieśnicze”, która odbyła się we wrześniu w Warszawie. Przedstawiono na niej różne programy wspierania grup liderów młodzieżowych i doradców rówieśniczych, jako najtańszej i najefektywniejszej formy profilaktyki szkolnej.
Skip to content