W grudniu 2013 przy Ośrodku „Tylko z darów miłosierdzia” na ul. Żytniej roku rozpoczeła działalność Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” założona przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska jako spółdzielnia socjalna osób prawnych. Spółdzielnia oferuje zatrudnienie i zarobek osobom, którym trudniej niż innym odnaleźć sie na rynku pracy. Znajdują w niej pracę – w miarę pozyskiwania stosownych zamówień od klientów –  w szczególności osoby bezdomne. Nie wyklucza to zatrudniania innych kategorii osób zagrożonych marginalizacją (niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, byłych więźniów itp.). W chwili obecnej spółdzielnia prowadzi trojaką dzialalność:

  • catering gastronomiczny (dostawa ciepłych i zimnych posiłków  pod wskazany adres, obsługa imprez)
  • dezynfekcja i dezynsekcja (zwalczanie insektów i odkazanie pomieszczeń)
  • sprzątanie pomieszczeń
  • drobne prace remontowe

Przy schronisku w Pieńkach Zarębskich powstała w ramach spóldzielni hodowla kur-niosek z perspektywą sprzedaży jaj ekologicznych. Stosownie do rozpoznawanych potrzeb konsumentów spółdzielnia gotowa jest otwierać kolejne rodzaje działalności.

spoldzielnia3

KONTAKT: e-mail: ktoranowstaje@caritas.pl