Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kontakt: przyjęcia pacjentów 22 826 02 29 (przyjęcia pacjentów), 22 826 56 04 (centrala)

 

DZIAŁ SOCJALNY CZYNNY:

Poniedziałek 8.00-17.30

Wtorek  12.00-16.00

Środa i Czwartek 8.00-16.00

Piątek 11.00-15.00

Hospicjum stacjonarne przeznaczone jest dla osób w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Zapewnia pacjentom całodobową opiekę medyczną (paliatywną), psychologiczną, socjalną i duchową, którą sprawuje ponad 30-osobowy personel złożony z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, kapelana, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego, dietetyka, salowych i wolontariuszy. Troską i wsparciem objęci są najbliżsi chorego, również na etapie osierocenia.

W Hospicjum panuje ciepła, życzliwa, domowa atmosfera. Pokoje chorych są trzyłóżkowe, przy każdym znajduje się osobna łazienka i osobna toaleta. Hospicjum posiada łazienkę przystosowaną do pielęgnacji ciężko i  obłożnie chorego, wyposażoną w wannę z hydromasażem z regulowaną wysokością oraz podnośnikiem do kąpieli pacjenta w pozycji leżącej.Rodziny mogą odwiedzać swoich bliskich bez ograniczeń i w razie potrzeby korzystać z aneksu kuchennego.

Warunkiem objęcia opieką w hospicjum stacjonarnym jest rozpoznanie choroby nowotworowej i zakończenie leczenia przyczynowego oraz pisemna zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką paliatywną. Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w hospicjum stacjonarnym można uzyskać pod numerami telefonów: 22 826 02 29; 22 826 56 04. Przyjęcie do hospicjum odbywa się po złożeniu wymaganych dokumentów i pozytywnym ich zaopiniowaniu przez lekarza hospicjum lub dyrektora ODL.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Caritas jest przeznaczony dla pacjentów przewlekle chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz pacjentów apalicznych (bez kontaktu z otoczeniem) wymagających kompleksowej, całodobowej opieki. Zakład zapewnia całodobową opiekę lekarską i  pielęgniarską oraz świadczenia realizowane przez rehabilitantów, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, logopedę, dietetyka i kapelana.

Na czterech oddziałach Zakład dysponuje 123 łóżkami, w tym 24 dla chorych apalicznych i 99 ogólnogeriatrycznymi.Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowany jest przez NFZ i  pacjenta. Wysokość odpłatności pacjenta reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (DZ.U.Nr.166 poz.1256 z 1998 r.) Ponadto Zakład wspierany jest przez Darczyńców.

Informacje w sprawie przyjęć i realizacji świadczeń zdrowotnych w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym można uzyskać pod numerami telefonów: 22 826 02 29; 22 826 56 04. Po złożeniu wymaganych dokumentów, decyzję o  przyjęciu do Zakładu wydaje Kierownik po zasięgnięciu opinii drugiego lekarza.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Poniżej udostępniamy dokumenty do pobrania, do poniższych dokumentów należy dołączyć:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  1. dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu


Hospicjum stacjonarne

skala Glasgow

kwalikacja do żywienia dietą przemyslową

Zapraszamy na stronę Hospicjum Stacjonarnego