Kategoria Program „Skrzydła” Caritas Archidiecezji Warszawskiej - page 2

KATEGORIA Program „Skrzydła”

 • W roku szkolnym 2012/2013 Caritas Archidiecezji Warszawskiej w ramach stypendialnego Programu Skrzydła objęła pomocą 95 dzieci. Dzieciom udzielono wsparcia w zakresie opłaty za zajęcia  sportowe,  taneczne, kursy nauki języków obcych a także opłacano dzieciom posiłki w szkole oraz zakupiono okulary, odzież, obuwie, przybory szkolne i leki. Dzięki udzielonej pomocy stypendyści mogli się  rozwijać i mięli zaspokojone podstawowe potrzeby. Na realizację programu […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W I semestrze nowego roku szkolnego Caritas Archidiecezji Warszawskiej objęła programem „Skrzydła” 65 dzieci z terenu archidiecezji warszawskiej. Na realizację programu przeznaczono kwotę 40 000zł. 10 dzieci otrzymało dofinansowanie z Caritas Polska. W finansowanie programu w odniesieniu do pozostałych 55 dzieci zaangażowała się firma KARMAR SA  i indywidualni darczyńcy. Dziękujemy!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 warszawska Caritas obejmie programem „Skrzydła” 55 dzieci. Średni dochód na jedną osobę w rodzinie ta dziecka wynosi około 200-300 zł na osobę. Caritas AW będzie refundowała faktury za zakupioną dla dzieci odzież, obuwie, leki, przybory szkolne a także wydatki na posiłki i zajęcia dodatkowe (np. kurs języka obcego, naukę tańca czy trening […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • W drugim semestrze roku szkolnego 2010/2011  programem „Skrzydła” zostało objęte 32 dzieci, w tym 21 dzieci ze środków pochodzących od indywidualnych darczyńców, 5  dzieci w ramach dotacji z Caritas Polska oraz 6 dzieci z darowizny od firmy KARMAR S.A. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom przekazującym środki finansowe i dary rzeczowe!

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Skrzydła z  „Carrefour” W latach 2009-2010 objęto pomocą 40 dzieci wydatkując kwotę 40 691,20 zł.Sponsorem była firma „Carrefour:. Skrzydła indywidualne W roku 2009 objęto opieką 8 dzieci, które otrzymały pomoc na łączną kwotę 6 079,42 zł. W roku szkolnym 2010/2011 pomocą objęto 24 dzieci, na rzecz których przeznaczono 15 000 zł  pochodzących z wpłat indywidualnych darczyńców. […]

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Państwo Anna i Hubert Jabłońscy zawierając w dniu 23 października 2010 sakrament małżenstwa w charakterze prezentów przyjmowali na własne wyraźne życzenie artykuły plastyczne, przybory szkolne oraz upominki dla dzieci. Prezenty te przekazali następnie na rzecz programu „Skrzydła”. Serdecznie dziękujemy Nowożeńcom oraz ich gościom za ten dar serca ofiarowany w tak szczególnej chwili. Niech nasza wdzięczność i życzenia towarzyszą im wszystkim […]

  CZYTAJ WIĘCEJ